AVTOPREVOZNIŠTVO NOVAK

Avtoprevozništvo NOVAK in dejavnost drugih prometnih agencij Jožef Novak s.p. je zasebno družinsko podjetje, ki se ukvarja s transportom, špedicijo in logistiko. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 in je zdaj več kot 20 let v poslovnem svetu. Nosilec dejavnosti je Jožef Novak ml., ki je prevzel poslovanje 28.02.2013 od svojega očeta Jožef Novaka.

Podjetje strmi k novim ciljem in s tem k razvoju, zato tudi obnavlja in posodablja svoj vozni park ter s tem poveča varnost voznikov v prometu. Ker pa smo v podjetju tudi ekološko osveščeni, strmimo k okolju prijaznemu voznemu parku in izvajanju dejavnosti s tako imenovanimi ekološkimi vozili.

AVTOPREVOZNIŠTVO NOVAK

Avtoprevozništvo in dejavnost drugih prometnih agencij Jožef Novak s.p. je zasebno družinsko podjetje, ki se ukvarja s transportom, špedicijo in logistiko. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 in je zdaj več kot 20 let v poslovnem svetu. Nosilec dejavnosti je Jožef Novak ml., ki je prevzel poslovanje 28.02.2013 od svojega očeta Jožef Novaka.

Podjetje strmi k novim ciljem in s tem k razvoju, zato tudi obnavlja in posodablja svoj vozni park ter s tem poveča varnost voznikov v prometu. Ker pa smo v podjetju tudi ekološko osveščeni, strmimo k okolju prijaznemu voznemu parku in izvajanju dejavnosti s tako imenovanimi ekološkimi vozili.

Avtoprevozništvo in dejavnost drugih prometnih agencij Jožef Novak s.p. je zasebno družinsko podjetje, ki se ukvarja s transportom, špedicijo in logistiko. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 in je zdaj več kot 20 let v poslovnem svetu. Nosilec dejavnosti je Jožef Novak ml., ki je prevzel poslovanje 28.02.2013 od svojega očeta Jožef Novaka.

Podjetje strmi k novim ciljem in s tem k razvoju, zato tudi obnavlja in posodablja svoj vozni park ter s tem poveča varnost voznikov v prometu. Ker pa smo v podjetju tudi ekološko osveščeni, strmimo k okolju prijaznemu voznemu parku in izvajanju dejavnosti s tako imenovanimi ekološkimi vozili.

Opravljamo mednarodne cestne prevoze. Naše glavne destinacije so:
– Poljska
– Češka
– Slovaška
– Madžarska
– Baltske države (Litva, Latvija, Estonija)
– Ukrajina
– Rusija

Glavni cilj podjetja je širitev poslovanja in zaposlitev novih kadrov, zadovoljstvo strank in zaposlenih pa glavno poslanstvo podjetja.

Podjetje ima 14 zaposlenih, ki uspešno skrbijo, da so naše stranke zadovoljne in da lahko zagotavljamo širok razpon storitev, ki jih opravljamo kvalitetno, zanesljivo in dosledno.

Kaj ponujamo?

Klasični prevozi s ponjavami

Prevozi volumenskega blaga

Prevozi kolutov

Direktni prevozi brez prekladanja

Dokladi in zbirni prevozi

Možnost prekladanja